1с.ЈПГ

2с.ЈПГ2 Ас.ЈПГ3с.ЈПГ4с.ЈПГ5с.ЈПГ6с.ЈПГ7с.ЈПГ9с.ЈПГ10с.ЈПГ

1 С.јпг3 С.ЈПГ2 С.јпг4 С.ЈПГ5 С.ЈПГ6 С.ЈПГ7 С.ЈПГ8 С.ЈПГ

1КССК.ЈПГ2КСК.ЈПГ3КСКС.ЈПГ4КСКСК.ЈПГ5КСКСК.ЈПГ6КСКС.ЈПГ

   

1Y.jpg2Y.jpg3Y.jpg4Y.jpg5Y.jpg6Y.jpg7Y.jpg8Y.jpg

 

PDVD_001.JPGPDVD_003.JPGPDVD_012.JPGPDVD_015.JPGPDVD_019.JPGPDVD_020.JPGPDVD_027.JPGPDVD_030.JPGPDVD_033.JPG

1 Y.JPG2 Y.JPG3 Y.JPG4 Y.JPG5 Y.JPG6 Y.JPG

1c.JPG2c.JPG3c.JPG4c.JPG5c.JPG6c.JPG7c.JPG

1y.jpg2y.jpg3y.jpg4y.jpg5y.jpg6y.jpg

1x.JPG2x.JPG3x.JPG4x.JPG5x.JPG6x.JPG

II.riadne valné zhromaždenie MSS MO v Kysáči ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2018 r.

1a.JPG2a.JPG3a.JPG4a.JPG5a.JPG6a.JPG7a.JPG8a.JPG