Delegácia zo Slovenskej republiky na čele s viceprimátorkou mesta Bratislavy MUDr. Ivetou Plšekovou a riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huskom pricestovala do Srbska na viacdňovú návštevu. Navštívili viacero slovenských osád a zavítali aj do Kysáča.V priestoroch Slovenského národného domu boli privítaný ako sa patrí a z hostiteľmi mali si mnoho toho povedať o minulosti,  súčastnosti a dianí v Bratislave a Kysáči.

 

Citujem z pozvánke  - Úctive Vás pozývame na priateľské posedenie, stretnutie, drúženie, bez akých koľvek záväzkov, vzájomný rozhovor o tom čo nás zaujíma, čo si prajeme počuť čo sa odohráva v našom každodennom živote v osade, spolkoch, čo nás delí, spája a byť správne oboznámený o rôzných aktivitách... 

13. október deň oslobodenia Kysáča a deň miestného spoločenstva Kysáča. Program oslavy spestrili hostia z Dúbravky - čast Bratislavy, na pozvanie MOMS v Kysáči - 14. 10. 2017

 

V rámci DFF Zlatá Brána v SND bola nainštalovaná výstava fotografií Ondreja Mihaľa .... Silbaš SPOMIENKY  UKRYTÉ  V  SKLE - 23. 06. 2017

 

Promócia knihy  ZA  SLNKOM  NAPOLUDNIE  autora DrSc. Jána Babiaka -  14. 05. 2017

 

                             

Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 23 03. 2017

 

21. Zasadnutie MSS ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského národného domu -18.02.2017 

 

Promócia knihy  ŠOROM, SREDOM ... autorom knihy Bora Otić - 26. 11. 2016

Miestny odbor Matice slovenskej v kysáči, v slovenskom národnom dome 9. septembra usporiadal koncert tradičných ľudových piesní kde vystúpili sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don z ruského mesta Rostov na Done a Dievčenska spevácka skupina Kačurienky z Brezna zo Slovenskej republiky - 09.09.2016