Z iniciatívi Športovej komisie MSJ a MO MS v Kysáči 9 – 10.08.1997. roku sa uskutočnil prvý matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Juhoslávii, ktorý sa stál tradičným.

Mužstvo Kysáč

Mužstvo Kysáč: Privizer, Martinko, M. Čorba, Jambrich, Š. Čorba, M. Ožvát, J. Ožvát, Vozár, Kohút, Marčok, Medveď-tréner

Putovný pohár

Putovný pohár dar FZ Slovenska a veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade