Z iniciatívi MOMS v Kysáči vykonaná bola zbierka dobrovoľných príspevkov (18.06.2009 – 31.12.2012) pre opravu Slovenského národného domu v Kysáči, Ulica Slovenská číslo 47. Okrem občanov Kysáča, finančné príspevky poskytli: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku, Pokrajinský sekretariat pre predpisy, správu a národnostné menšiny, Rada miestného spoločenstva Kysáč, jenotlivci, cirkevné zbory v Kysáči, početné združenia občanov a ďalší. SND je sídlom Matice slovenskej v Srbsku – Miestny odbor v Kysáči. Slávnostné otvorenie SND a uvádzanie do prevádzky sa uskutočnilo 20.11.2010 v ktorom svoj útulok majú Galéria SND a Kultúrno umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči.