Prezentácia knihy   ŽIVOT v PÚŠTI   básnika Martina Slivku a príhovor o jeho básnickej tvorbe. Rok 2010.