Spolupráca cirkvi a matice. Biskup evanjelickej cirkvi Slovenskej republiky Miloš Klátik navštívil Slovenský národný dom - 13. 04. 2011