Výročne a volebné zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 22. 04. 2012