Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 30. 03. 2014