Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 22. 03. 2015