Mestská knižnica dala svoj významný príspevok slovenskej národnostnej menšine uverejnením knihy ZAKLADANIE  KNIŽNICE V KYSÁČI, ktorej autorom je kysáčsky učiteľ na dvochodku  Michal Gombár - 29. 09. 2015