Výročné a volebné zhromaždenie  MSS  MO  v  Kysáči - 17. 04. 2016