21. Zasadnutie MSS ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského národného domu -18.02.2017