Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 23 03. 2017