13. október deň oslobodenia Kysáča a deň miestného spoločenstva Kysáča. Program oslavy spestrili hostia z Dúbravky - čast Bratislavy, na pozvanie MOMS v Kysáči - 14. 10. 2017