V roku 1973 Slováci v Kysáči pripomínali si 200 rokov od príchodu prvých Slovákov do Kysáča. Následne každých päť (od roku 1990) rokov MSS MO Kysáč, organizoval príležitostné oslavy príchodu Slovákov do Kysáča. V roku 2013 uskutočnili sa oslavy 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, keď bol vydaný i zborník prác Kysáč 1773 – 2013.

Obrázok afiša
Obrázok afiša

Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013
Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013