Na zasadnutí SR MSJ v Kysáči (13.10.1991) dohovorené, že načim obnoviť SNS (Slovenské národné slávnosti), čo sa i udialo v auguste 1992 v Báčskom Petrovci, pod heslom autora Pavla Grňu, spisovateľa z Kysáča „Stretávajme sa, aby sme na seba nezabudli a aby sme sa potom zabudnutí nestratili“.

Plagát SNS 2004

Plagát SNS 2004

V auguste 1991 roku vyšlo prvé číslo Kysáčskych novín. Orvým redaktorom novín bol Pavel Grňa, učiteľ.

Titulná prvá strana 1. čísla Kysáčskych novín

Titulná prvá strana 1. čísla Kysáčskych novín

V roku 1973 Slováci v Kysáči pripomínali si 200 rokov od príchodu prvých Slovákov do Kysáča. Následne každých päť (od roku 1990) rokov MSS MO Kysáč, organizoval príležitostné oslavy príchodu Slovákov do Kysáča. V roku 2013 uskutočnili sa oslavy 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, keď bol vydaný i zborník prác Kysáč 1773 – 2013.

Obrázok afiša
Obrázok afiša

Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013
Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013

Matica slovenská v Juhoslávii bola založená na Národných slávostiach v Petrovci v dňoch 14. a 15. augusta 1932, avšak jej pôsobenie nebolo kontinuitné, z rôznych príčin bolo prerušované. V rokoch 1932 – 1941 Matica aktívne pôsobila deväť rokov, s dozvukmi i počas vojny. Jej prvým predsedom bol Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Po oslobodení pracovala tri roky (1945 – 1948). Veľkolepé obnovenie MSJ bolo 5. augusta 1990 v Báčskom Petrovci, pracuje do dnešných dní, pod menom Matica slovenská v Juhoslávii (ďalej MSJ...MSS). Prvým predsedom obnovenej Matice, bol Michal Spevák, právnik z Petrovca. Miestny odbor MSJ v Kysáči založený bol 12. januára 1933, jeho prvým predsedom bol miestny farár Pavel Turčan. Dôstojným a sviatočným spôsobom, obnovená bola práca MOMS v Kysáči 18.11.1990. Zvolený bol 23 – členný výbor, predsedom sa stal Pavel Grňa, tajomníkom Pavel Čeman, čestný člen Michal Párnicky, učiteľ, predseda Dozorného výboru, Rastislav Surový, učiteľ, členovia Michal Šuľan a Daniel Chrťan. Členovia Anna Ďurovková, Michal Naď, učiteľ, Ján Ďurovka (Dubček), Ján Hlaváč, Pavel Kyseľa, Ján Slávik, Vladimír Sabo st., Ján Ďurovka, Ján Chrťan, Andrej Marčok, Ján Chrťan (Gajger), Ján Kardelis, Štefan Legíň, Ján Valent (farár), Ján Kolár, Pavel Pálik, Ján Čeman.

Členovia SR MSJ/ MSSS MO v Kysáči 1990 – 2012

Členovia SR MSJ/ MSSS MO v Kysáči 1990 – 2012