Návšteva spisovateľa pre deti Jozefa zo Senca - Slovenská republika. Jeho príchod zorganizoval Rastislav Kulík. Rok 2010.

 

Prezentácia knihy   ŽIVOT v PÚŠTI   básnika Martina Slivku a príhovor o jeho básnickej tvorbe. Rok 2010.

     

 

 
 

18. novembra 2010 bol slávnostne otvorený Slovenský národný dom v Kysáči a v rámci tohto podujatia bola nainštalovaná výstava insitného maliara Jána Bačúra z Padiny.

Celú udalosť si môžete pozreť v tomto video zazname... 

 

 

Z iniciatívi MOMS v Kysáči vykonaná bola zbierka dobrovoľných príspevkov (18.06.2009 – 31.12.2012) pre opravu Slovenského národného domu v Kysáči, Ulica Slovenská číslo 47. Okrem občanov Kysáča, finančné príspevky poskytli: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku, Pokrajinský sekretariat pre predpisy, správu a národnostné menšiny, Rada miestného spoločenstva Kysáč, jenotlivci, cirkevné zbory v Kysáči, početné združenia občanov a ďalší. SND je sídlom Matice slovenskej v Srbsku – Miestny odbor v Kysáči. Slávnostné otvorenie SND a uvádzanie do prevádzky sa uskutočnilo 20.11.2010 v ktorom svoj útulok majú Galéria SND a Kultúrno umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči.

 

Z iniciatívi Športovej komisie MSJ a MO MS v Kysáči 9 – 10.08.1997. roku sa uskutočnil prvý matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Juhoslávii, ktorý sa stál tradičným.

Mužstvo Kysáč

Mužstvo Kysáč: Privizer, Martinko, M. Čorba, Jambrich, Š. Čorba, M. Ožvát, J. Ožvát, Vozár, Kohút, Marčok, Medveď-tréner

Putovný pohár

Putovný pohár dar FZ Slovenska a veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade

MOMS v Kysáči zúčastnil sa v akcii zbierky dobrovoľných príspevkov pre kúpu a rekonštrukciu budovy, pre potreby MSJ v Báčskom Petrovci. Na deň 31.12.2000, v Kysáči bolo nazbierané 5.695 DEM, so zbierkou sa pokračovalo aj v roku 2001.

Obrázok budovy MSJ po rekonštrukcii

Obrázok budovy MSJ po rekonštrukcii

V spolupráci s Ústavom etnológie SAV zo Slovenska, MO MSJ v Kysáči (po päť ročnej práci) a MSJ, koncom februára 2003 vydaný bol vzácny Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii.

Obraz titulnej strany Atlasu

Obraz titulnej strany Atlasu

Na zasadnutí SR MSJ v Kysáči (13.10.1991) dohovorené, že načim obnoviť SNS (Slovenské národné slávnosti), čo sa i udialo v auguste 1992 v Báčskom Petrovci, pod heslom autora Pavla Grňu, spisovateľa z Kysáča „Stretávajme sa, aby sme na seba nezabudli a aby sme sa potom zabudnutí nestratili“.

Plagát SNS 2004

Plagát SNS 2004

V auguste 1991 roku vyšlo prvé číslo Kysáčskych novín. Orvým redaktorom novín bol Pavel Grňa, učiteľ.

Titulná prvá strana 1. čísla Kysáčskych novín

Titulná prvá strana 1. čísla Kysáčskych novín

V roku 1973 Slováci v Kysáči pripomínali si 200 rokov od príchodu prvých Slovákov do Kysáča. Následne každých päť (od roku 1990) rokov MSS MO Kysáč, organizoval príležitostné oslavy príchodu Slovákov do Kysáča. V roku 2013 uskutočnili sa oslavy 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, keď bol vydaný i zborník prác Kysáč 1773 – 2013.

Obrázok afiša
Obrázok afiša

Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013
Obrázok titulnej strany zborníka Kysáč 1773 – 2013