Výročné a volebné zhromaždenie  MSS  MO  v  Kysáči - 17. 04. 2016

V Slovenskom národnom dome si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra - 15. 11. 2015

Oslava 25 rokov obnovenéj činnosti MS v Jugoslávii respektive teraz Matice Slovenskej v Srbsku a MOMS v Kysáči.

 

Mestská knižnica dala svoj významný príspevok slovenskej národnostnej menšine uverejnením knihy ZAKLADANIE  KNIŽNICE V KYSÁČI, ktorej autorom je kysáčsky učiteľ na dvochodku  Michal Gombár - 29. 09. 2015

 

 
 

Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 22. 03. 2015

 

 Michal Milan Harminc ... výstava - 28. 09. 2014

                               

Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 30. 03. 2014

 

 

Promócia knihy - Zborník prác Kysáč 1773 - 2013  ......  14. 03. 2014

                         

 

Vramci osláv 240 rokov príchodu Slovákov do Kysáča v Slovenskom národnom dome bolo posedenie  venované biskupovi evanjelickej cirkvy Andrejovi Beredimu jeho nedožitým 80 - tím narodeninám - 21. 11. 2013

 

Oslava 100 rokov knižnice a čítacieho spolku v Kysači - 18. 07. 2013