V rámci DFF Zlatá Brána v SND bola nainštalovaná výstava fotografií Ondreja Mihaľa .... Silbaš SPOMIENKY  UKRYTÉ  V  SKLE - 23. 06. 2017

 

Promócia knihy  ZA  SLNKOM  NAPOLUDNIE  autora DrSc. Jána Babiaka -  14. 05. 2017

 

                             

Výročne zhromaždenie MSS MO v Kysáči - 23 03. 2017

 

21. Zasadnutie MSS ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského národného domu -18.02.2017 

 

Promócia knihy  ŠOROM, SREDOM ... autorom knihy Bora Otić - 26. 11. 2016

Miestny odbor Matice slovenskej v kysáči, v slovenskom národnom dome 9. septembra usporiadal koncert tradičných ľudových piesní kde vystúpili sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don z ruského mesta Rostov na Done a Dievčenska spevácka skupina Kačurienky z Brezna zo Slovenskej republiky - 09.09.2016

 

Turistický zájazd Slovákov zo Slovenskéj republiky ktorý boli hosťmi dvoležitích ustanovizní v Kysáči a povozili sa ulicami Kysáča - 02. 09. 2016

Výročné a volebné zhromaždenie  MSS  MO  v  Kysáči - 17. 04. 2016

V Slovenskom národnom dome si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra - 15. 11. 2015

Oslava 25 rokov obnovenéj činnosti MS v Jugoslávii respektive teraz Matice Slovenskej v Srbsku a MOMS v Kysáči.

 

Mestská knižnica dala svoj významný príspevok slovenskej národnostnej menšine uverejnením knihy ZAKLADANIE  KNIŽNICE V KYSÁČI, ktorej autorom je kysáčsky učiteľ na dvochodku  Michal Gombár - 29. 09. 2015