1y.jpg2y.jpg3y.jpg4y.jpg5y.jpg6y.jpg

1x.JPG2x.JPG3x.JPG4x.JPG5x.JPG6x.JPG

II.riadne valné zhromaždenie MSS MO v Kysáči ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2018 r.

1a.JPG2a.JPG3a.JPG4a.JPG5a.JPG6a.JPG7a.JPG8a.JPG

Promócia knihy - Padinské ľudové zvyky a obyčaje autorov Jána Kolárika  a Zuzany Papovej. Vydarené posedenie ktoré sa uskutočnilo v Slovenskom národnom dome v Kysáči 04. 03. 2018

8.JPG7.JPG

1.JPG2.JPG

3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG

Delegácia zo Slovenskej republiky na čele s viceprimátorkou mesta Bratislavy MUDr. Ivetou Plšekovou a riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huskom pricestovala do Srbska na viacdňovú návštevu. Navštívili viacero slovenských osád a zavítali aj do Kysáča.V priestoroch Slovenského národného domu boli privítaný ako sa patrí a z hostiteľmi mali si mnoho toho povedať o minulosti,  súčastnosti a dianí v Bratislave a Kysáči.

 

Citujem z pozvánke  - Úctive Vás pozývame na priateľské posedenie, stretnutie, drúženie, bez akých koľvek záväzkov, vzájomný rozhovor o tom čo nás zaujíma, čo si prajeme počuť čo sa odohráva v našom každodennom živote v osade, spolkoch, čo nás delí, spája a byť správne oboznámený o rôzných aktivitách... 

13. október deň oslobodenia Kysáča a deň miestného spoločenstva Kysáča. Program oslavy spestrili hostia z Dúbravky - čast Bratislavy, na pozvanie MOMS v Kysáči - 14. 10. 2017

 

V rámci DFF Zlatá Brána v SND bola nainštalovaná výstava fotografií Ondreja Mihaľa .... Silbaš SPOMIENKY  UKRYTÉ  V  SKLE - 23. 06. 2017

 

Promócia knihy  ZA  SLNKOM  NAPOLUDNIE  autora DrSc. Jána Babiaka -  14. 05. 2017